Mali Odkrywcy

Przedszkole Montessori

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori

STRONA GŁÓWNA

PRZEDSZKOLE GALERIA KONTAKT

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori to miejsce,

w którym każde dziecko traktowane jest indywidualnie.

Pracujemy w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori,

która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru,

zdobywaniu wiedzy, umiejętności i chęci współdziałania.

Wspieramy dziecięcą samodzielność.

Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie.

Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy Państwu:

indywidualne podejście do każdego dziecka

szacunek wobec dziecka i jego potrzeb

wspieranie samodzielności i niezależności

umożliwianie dziecku uczenia się poprzez działanie i doświadczanie

edukację w oparciu o metodę Marii Montessori

edukację zgodną z podstawą programową MEN

zajęcia z języka angielskiego

zajęcia logopedyczne

zajęcia rytmiczno-ruchowe

zajęcia plastyczne

zajęcia kulinarne i zdrowego żywienia

„Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy.

Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób.

Straty tego czasu nie da się odnowić.”
M. Montessori

 

Współpracujemy:

Fischer Szkoła Językowa Legnica

Pestka Przedszkole Montessori Wrocław

Polski Instytut Montessori

Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Montessori Legnica, Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori Legnica, Przedszkole Legnica Wileńska, Prywatne Przedszkole Legnica