Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori 

i 

Mali Odkrywcy Żłobek Montessori

to miejsca, w którym każde dziecko traktowane jest indywidualnie. Pracujemy w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i chęci współdziałania. Wspieramy dziecięcą samodzielność. Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie. Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Do naszego żłobka zapraszam dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat.

„Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób. Straty tego czasu nie da się odnowić.”

M. Montessori

FORMULARZ KONTAKTOWY: