ul. Wileńska 10/1, 59-220 Legnica

+48 76 307 07 84 +48 661 77 99 69
zlobek@maliodkrywcy.legnica.pl

STRONA GŁÓWNA

PRZEDSZKOLE ŻŁOBEK KONTAKT

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori  oraz Mali Odkrywcy Żłobek Montessori
to miejsca, w którym każde dziecko traktowane jest indywidualnie.

Pracujemy w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori,

która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru,

zdobywaniu wiedzy, umiejętności i chęci współdziałania.

Wspieramy dziecięcą samodzielność.

Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie.

Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Do naszego żłobka zapraszam dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat.

Zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy Państwu:

indywidualne podejście do każdego dziecka

szacunek wobec dziecka i jego potrzeb

wspieranie samodzielności i niezależności

umożliwianie dziecku uczenia się poprzez działanie i doświadczanie

edukację w oparciu o metodę Marii Montessori zgodną z podstawą programową MEN

zajęcia z języka angielskiego

zajęcia logopedyczne, rytmiczno-ruchowe

zajęcia plastyczne, kulinarne i zdrowego żywienia

Nasze aktualności:

 

„Okres wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy.

Poprzez wychowanie trzeba go wykorzystać w każdy możliwy sposób.

Straty tego czasu nie da się odnowić.”
M. Montessori

Jesteśmy:

Ośrodkiem praktyk Polskiego Instytutu Montessori

Szkolimy przyszłych Nauczycieli Montessori

Współpracujemy:

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Polski Instytut Montessori

Pestka Przedszkole Montessori Wrocław

Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Montessori Legnica, Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori Legnica, Przedszkole Legnica Wileńska, Prywatne Przedszkole Legnica