Monika Pękala

Nieocenione wsparcie dla nauczycieli. Czuwa nad pięknem, ładem oraz pełnymi brzuszkami naszych dzieci.

Marta Słowińska

Nieocenione wsparcie dla nauczycieli. Czuwa nad pięknem, ładem oraz pełnymi brzuszkami naszych dzieci.

Anna Frączyk

Asystent pedagogiczny w grupie żółtej.  Dyplomowany asystent Montessori. Aktualnie studiuję Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – specjalność Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Ukończyłam kurs Terapii ręki z diagnozą PWUPS. Od 2019 pracuję według metody Marii Montessori. W pracy z dziećmi najbardziej cieszę się z faktu, że towarzyszę im w tak ważnym okresie ich życia, kiedy […]

mgr Estera Bober

Pedagog. Wychowawca grupy żółtej od 2017. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Od 2017 roku pracuję według metody Marii Montessori, co utwierdziło mnie w tym, że praca z dziećmi to moja pasja . Prywatnie mama wspaniałego […]

mgr Dorota Tersa

Pedagog. Wychowawca grupy żółtej od 2016. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studnia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk i staży w przedszkolach, Domach Dziecka oraz w ramach wolontariatu OHP. Od 2015 roku pracuję według metody Marii Montessori.

mgr Magdalena Rymkiewicz

Pedagog. Wychowawca grupy niebieskiej od 2018 roku. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia II stopnia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając liczne praktyki w przedszkolach oraz szkołach. W życiu prywatnym mama oraz trener i zawodnik sportów walki taekwon-do. Swoją wiedzę w zakresie sportu wykorzystuje w pracy prowadząc […]

mgr Aneta Hofman

Pedagog. Wychowawca grupy niebieskiej  od 2021r. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając liczne praktyki w przedszkolach oraz szkołach. Aktualnie ze względu na swoje zainteresowania związane z diagnozą i terapią integracji sensorycznej jestem w trakcie studiów podyplomowych […]

mgr Julita Lichosyt

Pedagog.  Wychowawczyni w grupie niebieskiej od 2018 r. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, a także absolwentka studiów podyplomowych w zakresie nauczania muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk w przedszkolach oraz szkołach, jak również pracując jako wychowawczyni klasy pierwszej. Prywatnie mama, miłośniczka gór, […]

mgr Ewelina Wiercińska

Pedagog. Dyplomowany nauczyciel Montessori od 2012. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.  Nauczyciel pedagogiki Montessori w Polskim Instytucie Montessori. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika- Pomoc i terapia psychologiczno- pedagogiczna oraz Pedagogika- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.  Posiadam dyplom ukończenia Treningu Skutecznego Rodzica wg metody komunikacji dr Thomasa Gordona.  Moim celem jest nie tylko edukacja, ale […]

FORMULARZ KONTAKTOWY: