PRZEDSZKOLE

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori

Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori zostaje stworzone z miłości i szacunku do dziecka. Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo.
Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych.

Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.

Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni.

Nauczyciel nie narzuca dziecku tego czym powinno się interesować.

To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem.

Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.

Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych, a nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania.

Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach.

W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych – pośrednio lub bezpośrednio – nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu.

Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat.
Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.

Do Mali Odkrywcy Przedszkole Montessori przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą:

Pedagogika Montessori jest odkryciem prawdziwej natury dziecka.  Akceptujemy dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka,

poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.
Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.
Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.
Główne działy edukacji Montessori:

NAUCZYCIEL / DYREKTOR

mgr Ewelina Wiercińska

Pedagog. Dyplomowany nauczyciel Montessori od 2012. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.  Nauczyciel pedagogiki Montessori w Polskim Instytucie Montessori. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika- Pomoc i terapia psychologiczno- pedagogiczna oraz Pedagogika- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.  Posiadam dyplom ukończenia Treningu Skutecznego Rodzica wg metody komunikacji dr Thomasa Gordona.  Moim celem jest nie tylko edukacja, ale także kształtowanie samodzielności i ciekawości poznawczej. Z olbrzymią radością towarzyszę dzieciom  w ich codziennym odkrywaniu świata.

NAUCZYCIEL

mgr Julita Lichosyt

Pedagog.  Wychowawczyni w grupie niebieskiej od 2018 r. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną, a także absolwentka studiów podyplomowych w zakresie nauczania muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk w przedszkolach oraz szkołach, jak również pracując jako wychowawczyni klasy pierwszej. Prywatnie mama, miłośniczka gór, audiobooków i amatorskiej fotografii. Praca z dziećmi każdego dnia uczy mnie czegoś nowego, a największą radość dają zaciekawione spojrzenia przedszkolaków. W metodzie Montessori najbardziej cenię to, że mogę zaproponować dzieciom przestrzeń, czas i materiał dostosowany tak, by jak najlepiej kształtowały swoje wyjątkowe umiejętności i zaspokajały ogromną ciekawość świata.

NAUCZYCIEL

mgr Aneta Hofman

Pedagog. Wychowawca grupy niebieskiej  od 2021r. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając liczne praktyki w przedszkolach oraz szkołach. Aktualnie ze względu na swoje zainteresowania związane z diagnozą i terapią integracji sensorycznej jestem w trakcie studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zawodowej we Wrocławiu. Wyznaję zasadę, że praca z dziećmi każdego dnia uczy widzieć świat piękniejszym, cieszyć się z małych rzeczy i otwierać się na nowe wyzwania i możliwości. Największą radością jest dla mnie możliwość przyczynienia się do indywidualnego rozwoju każdego z dzieci w naszej grupie.

NAUCZCIEL

mgr Magdalena Rymkiewicz

Pedagog. Wychowawca grupy niebieskiej od 2018 roku. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia II stopnia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając liczne praktyki w przedszkolach oraz szkołach. W życiu prywatnym mama oraz trener i zawodnik sportów walki taekwon-do. Swoją wiedzę w zakresie sportu wykorzystuje w pracy prowadząc zajęcia gimnastyczne z elementami taekwon-do w obu grupach.  Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcje i utwierdza mnie w przekonaniu, że w każdym dziecku tkwi potencjał do osiągnięcia czegoś wielkiego. My dorośli musimy dać im na to czas i przestrzeń aby mogli odkryć siebie. 

NAUCZYCIEL

mgr Dorota Tersa

Pedagog. Wychowawca grupy żółtej od 2016. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studnia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas licznych praktyk i staży w przedszkolach, Domach Dziecka oraz w ramach wolontariatu OHP. Od 2015 roku pracuję według metody Marii Montessori.

NAUCZYCIEL

mgr Estera Bober

Pedagog. Wychowawca grupy żółtej od 2017. Dyplomowany nauczyciel Montessori. Ukończyłam studia I stopnia na kierunku resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika- edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Od 2017 roku pracuję według metody Marii Montessori, co utwierdziło mnie w tym, że praca z dziećmi to moja pasja . Prywatnie mama wspaniałego synka o imieniu Julian.

ASYSTENT PEDAGOGICZNY

Anna Frączyk

Asystent pedagogiczny w grupie żółtej.  Dyplomowany asystent Montessori. Aktualnie studiuję Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną – specjalność Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Ukończyłam kurs Terapii ręki z diagnozą PWUPS. Od 2019 pracuję według metody Marii Montessori. W pracy z dziećmi najbardziej cieszę się z faktu, że towarzyszę im w tak ważnym okresie ich życia, kiedy kształtuje się ich osobowość. Z wielką radością obserwuję, jakimi wielkimi – małymi ludźmi są! Prywatnie lubię wycieczki, długie spacery i książki z przesłaniem.

POMOC NAUCZYCIELA

Marta Słowińska

Nieocenione wsparcie dla nauczycieli. Czuwa nad pięknem, ładem oraz pełnymi brzuszkami naszych dzieci.

POMOC NAUCZYCIELA

Monika Pękala

Nieocenione wsparcie dla nauczycieli. Czuwa nad pięknem, ładem oraz pełnymi brzuszkami naszych dzieci.

PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY

mgr Sylwia Warchoł-Plucińska

Wsparcie psychologiczne prowadzone jest przez Panią mgr Sylwie Warchoł-Plucińską

FORMULARZ KONTAKTOWY: